+36 30 8461368 vsylvia@wanderlee.com
varga sylvia wanderlee

Innovátorok a Vénuszról, újító NŐK a 21. században

Miként segíthetnek a nők nézőpontjai és erősségei az innováció hatékonyságában az új évezred példa nélküli időszakában? Hogyan építi a nemek közötti sokszínűség az innovációs folyamatot?

 

Varga Sylvia  –Wanderlee Magyarország és CreatiCity Kutató Intézet alapító, HR management BME MBA, designer MOME, CQ mentor

 

i”A vállalkozók egyéni innovativitása, gondolkodásmódja nemtől függetlenül meghatározóan befolyásolja a vállalkozói teljesítményt, az üzleti sikert. A női vezetők, vállalkozók innovatív szemléletének erősítése, az elemi működésre és a természetes erősségekre építő támogató folyamat, nem egy testidegen beavatkozás.”

INNOVÁTOROK A VÉNUSZRÓL,

– Nők, akiknek innovatív szemlélete forradalmi újításokhoz vezet

 

A kiélezett piaci versenyben csak azok a szervezetek győzhetnek, akik dolgozóik egyéni és kollektív tehetségük minden erejét felszabadítják innovációs potenciáljuk kiaknázására.  Miként hozhat, a „női agy” működése lendületet az innováció folyamatába? Hogyan lehetnek az újító szemléletű vezető nők, a feltalálók, vállalkozók az innovációt  belobbantó szikrái egy vállalatnak vagy egész iparágnak?

„A nemek közötti sokszínűség alapvetően fellendíti a feltalálói folyamatot: a nők tapasztalatai és nézőpontjai segítenek tájékozódni, és ezáltal javítani az innováció mennyiségét és minőségét” olvasható az USPTO Office of the Chief Economist jelentésében.

Globális  trendek

A globális innovációs verseny egyre kiélezettebb, a tét folyamatosan nő. Az elmúlt években, többet hallunk forradalmi újításokat fejlesztő, női innovátorokról, startupperekről és újító szemléletű cégvezetőkről világviszonylatban. A vállalatokon és közösségeken belül végre sokan ismerik fel, hogy a nők térnyerése az innováció területén,  éppúgy szól a gazdasági és technológiai versenyképességről, mint az egyenlőségről és a történelmi hibák kijavításáról. Több tanulmány is azt mutatta, hogy minél változatosabb egy feltalálói csapat, annál kreatívabb és innovatívabb az eredményük.

„A 21. században a nők fogják megváltoztatni a világot.” Ennek az elgondolkodtató  kijelentésnek egy része az elmúlt 50 év társadalmi-gazdasági és kulturális változásaiból adódik, mivel a nők elvileg egyenlőbb esélyeket kaptak a karrier és az oktatás terén szerte a világon. Az üzleti környezetben azonban még jóval több változásra van szükség, igaz ez a felsővetésre is. Annak ellenére, hogy a munkaerő közel felét a hölgyek jelentik, a legsikeresebb vállalatok listáján (Fortune 1000), mindössze csak 5%-ot tesznek ki a női vezérigazgatók.  A listán szereplő szervezetek teljes bevételének azonban 7%-át hozzák. Az egyenlőségi törekvések révén ezek a számok remélhetőleg kiegyenlítődnek.

Tekintsünk vissza az elmúlt évtizedre, egy kicsit a trendekre. A Statista adatösszeállító szerint a legalább egy női alapítóval rendelkező globális startupok aránya a 2009-es 10 százalékról 2019-re 20 százalékra nőtt. Ez a hosszú távú tendencia ígéretes lehet, de még messze nem fedi a nők innovativitásában é s vezetői képességében rejlő lehetőségeket. A női alapítókkal rendelkező startupoknak juttatott kockázatitőke-finanszírozás aránya pedig messze elmarad még, a növekvő női alapítású cégek aránya.

Az innováció szabadalmi szempontjából érdemes kiemelni a WIPO (World Intellectual Property) globális jelentését, mely  a 1999 és a 2000 közötti időszakot vizsgálva, megállapította, hogy a szabadalomban szereplő feltalálók közül nyolcból csak egy volt nő, és a nemzetközi szabadalmak mindössze 4%-a fedi le a kizárólag nőkből álló feltalálók vagy csapatok találmányait. Ezek a számok nemcsak a tehetségek masszív globális kihasználatlanságát mutatják be, hanem a tartós nemi elfogultságot is az innovatív területeken világszerte. A női feltalálók általában bizonyos iparágakban koncentrálódnak, és ez az idő múlásával alig változott. A biotechnológia, az élelmíszerkémia és a gyógyszeripar területén a legmagasabb a nők aránya, míg a gépészethez kapcsolódó területeken sokkal kevesebb a női feltaláló.

 

Kínai innovátor nők térnyerése

Kína figyelemre méltó előrehaladását a független innováció terén a nők növekvő részvétele jellemezte a szellemi tulajdon (IP) iparában. Egyre több kínai nő használta ki innovatív potenciálját, hogy megcélozza a tudomány határait, szolgálja a gazdaságot és javítsa az emberek megélhetését. A kínai női innovátorok kerültek a figyelem középpontjába, az idei, 2023. április 26-án meghirdetett IP Világnapon, amelynek középpontjában a „Nők és a szellemi tulajdon: az innováció és a kreativitás felgyorsítása” állt. A kínai újító hölgyek munkásságuk és történeteik által, nagyszerűen mutatják Kína innovációs térnyerését a világon. “A nők támasztják az égbolt felét.” A híres Mao idézet, mely a kínai kulturális forradalom idején hangzott el a kommunista vezértől, ma a modern kínai űrkutatásban a nők által betöltött szerepre is vonatkoztatható. A Gree egy kínai elektromos készülékek óriása, több ezer szabadalmi bejelentéssel. Elnöke Dong Mingzhu, aki tudatosan értékeli és díjazza az innovációt.

Elmondta, hogy a nők jelentik a cég innovatív vívmányainak gerincét, mivel Gree szabadalmi bejelentéseinek több mint 55 százalékát női feltalálók adták. Évente jutalmazza alkalmazottait a sci-tech hozzájárulásokért, és a nyertesek több mint 65 százaléka nő.

Európai törekvések

„A nemek közötti sokszínűség az üzleti életben növeli a kreativitást, a teljesítményt és a növekedést.”-  Anaïs Barut, a DAMAE vezérigazgatója és társalapítója

A globális törekvéseket jól tükrözi, az Európai Bizottság,  2020-2025 közötti időszakra szóló, nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája, mely a Bizottság szélesebb körű kötelezettségvállalását rögzíti az egyenlőség mellett az összes uniós szakpolitikában. A “horizont Európa” programmal a Bizottság megerősíti elkötelezettségét a nemek közötti egyenlőség mellett a kutatás és az innováció terén, horizontális prioritássá téve azt, és folyamatosan támogató rendelkezéseket vezet be. Az elmúlt két évben az Európai Innovációs Tanács által (EIC) finanszírozott, nők által vezetett startupok száma 8%-ról 29%-ra nőtt.

„A célom 40%, és bízom benne, hogy idén elérjük” – mondta Mariya Gabriel, az EU innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosa a Nők és Lányok Tudományos Napja alkalmából 2022-ben.

Az intézkedések célja, cél az európai kutatási és innovációs rendszer javítása, a nemek közötti egyenlő munkakörülmények megteremtése, ahol minden tehetség boldogulhat, és a nemek közötti egyenlőség dimenziójának jobb integrálása a kutatás minőségének, valamint az előállított tudás, technológiák és innovációk társadalmi jelentőségének javítását célzó projektekbe.

Aktuális vezetői kihívások és “intravállalkozók”

A modern üzleti élet ütemének növekedésével, valamint a robotokat, mesterséges intelligenciát és automatizálást magával hozó negyedik ipari forradalom beköszöntével egyre több vállalkozás tapasztalja, hogy az emberiség valójában a legveszélyesebb alkalmazást „app-ot” jelentheti,  tehát a vezetőknek  fel kell nőniük felelős szerepükhöz.

A felsővezető beosztásban lévő nők általában kiemelkedő empátiával és tudatossággal rendelkeznek ahhoz, hogy együttműködő és integrált szervezetet vezessenek– miközben az emberiséget a digitalizálással praktikusan hozzák szinkronba. A női vezetői magatartásuk által, gyakran agilisabban, funkciókon átívelően, a régi beidegződéseket bomlasztóan működnek és ami a legfontosabb, gyakran empatikusabban reagálnak az ügyfelek innovációs igényeire.

Egyre több vállalat tapasztalja, hogy a hagyományosan női tulajdonságok és az ezekhez kapcsolható készségek, ideálisak az intravállalkozó működéshez. Mit jelent ez?  A  vállalati struktúrán belül vállalkozóként viselkedni, a menedzsertől a C-szintű vezetőig. Ennek persze a legkevésbé van köze a politikához vagy a nemi normákhoz, ehelyett sokkal inkább az agyi működésen múlik, különösen három olyan tulajdonságon, amelyek  biológiailag érvényesülnek a női agy „huzalozásában”. A vállalaton belüli sikeres innovációhoz, az intra-vállalkozónak fel kell vennie ezeket a nőközpontú tulajdonságokat, függetlenül az adott személy nemétől, a Forbes szakértője szerint. Samantha Parkson a női intrapreneur-ben, a vállalat belső-vállalkozójában egyértelműen látja az innovációt létrehozó lendületes erőt. Bár a vállalati élet olyan sokáig épített a férfias tulajdonságokra, mint az összpontosítás és az elszántság, a biológiailag azonosított női tulajdonságok utat jelentenek ahhoz, hogy a vállalatok nagyot lépjenek az álmaik felé.

Kiemelkedő női „erősségek”

Az elmúlt években az újító nőkre vonatkozó, McKinsey által végzett kutatás alapján az ismert erősségeken túl, az erős elkötelezettség és kitartás is egyértelműen kirajzolódik. A globálisan is kiemelkedően innovatív hölgyek közül sokak sikerét visszatérően nemi, kultúrális, strukturális vagy társadalmi akadályok is veszélyeztethették. Mindezek ellenére, egyedi meglátásaikat, szenvedélyüket és kitartásukat az új ötletek életre keltésének szentelték. Az üzleti modellek megtörése, az iparági normák megszegése, és az újítók következő generációjának képzése mind része a működésüknek. Nagy hatású munkájuk, az akadémiai, ipari, kulturális és nonprofit területén is a csúcsra emelte őket.

Melyik az a három tulajdonság, melyet leginkább, női erősségeknek tekintenek?

Multitasking –a vállalkozói lét ismérve a megosztott figyelem, egyszerre több kalapban, több nyeregben jól teljesíteni az időhiány vagy szűkös erőforrások miatt. A változatos eszköztár a problémamegoldásokban, a különböző adatpontokon keresztül történő gyors értékelés, mindezek a legfontosabb képességek között vannak a mai üzleti világban.

Rugalmas alkalmazkodóképesség – A digitális korszak meggyomlálta  a hagyományos feladatokat. Minden olyan tempóban fejlődik, hogy a legtöbb vállalat arra törekszik, hogy rugalmas legyen, maximálisan alkalmazkodjon az aktuális célra összpontosítva.

Empátia – A nemekkel kapcsolatos egyik elsődleges feltételezés az, hogy a nők nagyobb empátiával rendelkeznek, mint a férfiak, ami nagyban segíthet változást előidézni egy vállalaton belül. Számos vállalat reked a saját silójában, mert a csapatok, a menedzserek és a vezetők köztudottan szemellenzőt viselnek. Ám, amint egy intravállalkozó más, új  nézőpontokat kezd megérteni és behozni, áttörően új ötletek születhetnek – olyanok, amelyek túlmutatnak a hagyományos vállalati silókon és jóval nagyobb képben való gondolkodásban gyökereznek.

Az egyéni innovativitás jelentősége

A vállalkozók egyéni innovációs készsége egy induló vállalkozások teljesítményét meghatározóan befolyásoló fontos tényező.

Mindezt egy kínai tanulmány nemrég határozottan megerősítette. A szociális kognitív elméletre alapozva, a női vállalkozók innovációs képessége és a vállalkozói teljesítmény közötti kapcsolatot elemezte egy 558 kínai női vállalkozóból álló mintán. A kutatásban megjelenő változó a lehetőségek felismerése és fejlesztése, valamint a pszichológiai tőke; a moderáló változó a nemi sztereotípiák. Az eredmények három fontos megállapítást tárnak fel. Először is, a női vállalkozók innovációs képessége szignifikánsan és pozitívan kapcsolódott a vállalkozói teljesítményhez. Másodszor, a lehetőségek felismerése és fejlesztése, valamint a pszichológiai tőke jelentős közvetítő hatást gyakorolt a női vállalkozók innovációs képessége és a vállalkozói teljesítmény között. Végül, a nemi sztereotípiák negatívan mérsékelték a nők esélyeinek felismerését és fejlődését. A tanulmány eredményei elméleti és gyakorlati referenciaként szolgálhatnak ahhoz, hogy a nők a vállalkozói gyakorlatban hogyan javíthatják cégük teljesítményét, és betekintést nyújtanak a női vállalkozáselméleti kutatásokba.

Az egyéni szemléletváltás és a CQ jelentősége

A Creaticity Kutató Intézet interjúi és a Wanderlee Magyarország női vezetőkkel folytatott konzultáció során (nemzetközi környezetben is) megerősítést nyert, az egyéni innovációs gondolkodásmód jelentősége az elmúlt években. A covid alatti és az azt követő építkező, az újragondolást kikényszerítő időszakban az általuk vizsgált Kreatív Intelligencia és az Innovátor Szemlélet jelentősége, mint az egyéni fejlődés generátora kiemelkedő. Az újítók és intravállalkozók esetében kiemelt női erősségek, az Érzelmi EQ, Szociális SQ, Kreatív Intelligencia CQ meghatározó területeit és készségeit egyaránt lefedik.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy egyszerű sztereotípiának tekinthető, vagy általánosságban kijelenthetjük, hogy vannak dolgok, amiket a nők vagy férfiak jobban csinálnak. Létezik e különbség, van e olyan, mint női vagy férfi típusú menedzsment működés? Ez utóbbira, már 2005-ben is kerestük a választ a Wanderlee Magyarország által elindított, Vezető NŐ felsővezetői, nemzetközi szakértőket felvonultató konferenciákon. Számos hazai és különleges tapasztalatú nemzetközileg elismert kutatót, oktatót és top menedzsert szólaltattunk meg a konferenciákon és találkozókon.

Összefoglalva a bemutatott tanulmányokat, a konzultációink és felméréseink eredményét, megerősítést nyert, hogy a hölgyek a többfókuszú munkavégzés,  komplex helyzetmegértés, empátia terén, a férfiak pedig, a fókuszálás, elemzés, megoldásfókusz terén gyakrabban kiemelkedőek. Agy működését kutatók az emberi agy felépítéséhez, “huzalozásához” kapcsolják mindezt. Talán egy természet adta különbség a gondolkodásmódban, a kulcsa, a célorientált innovációnak a meghatározó iparágakban? A kutatásoknak és az eredendően hosszabb tanulmánynak célja, a tipikusan férfi és női működés megértése az innovációs folyamatban, mely ismeret új lehetőséget mutathat a modern vezetői normák és a sikeres innováció felé vezető úton egy a technológia által vezérelt világban.

“A vállalkozók egyéni innovativitása, gondolkodásmódja nemtől függetlenül meghatározóan befolyásolja a vállalkozói teljesítményt, az üzleti sikert. A női vezetők, vállalkozók innovatív szemléletének erősítése, az elemi működésre és a természetes erősségekre építő támogató folyamat, nem egy testidegen beavatkozás. Varga Sylvia”

„A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek”„  számos film, könyv témáját adta ez a humoros megközelítés, mely a férfi és női agy fiziológiai különbségeire utal. Tekintsük mindezt sztereotipizálásnak, leegyszerűsített személyiségi sémáknak vagy valóban van különbség a kapcsolati működésre, a problémamegoldásra, az egyéni innovációs szemléletre vonatkozóan?

Nem célunk, a különbségeket kihangsúlyozva általánosítani a nemek közötti egyéni innovativitás képességének terén! Sokkal inkább, a szemléletbeli és a hatékonyságot támogató erősségekre érdemes odafigyelnünk, ezek alapján pedig színesíteni egy vezetői vagy fejlesztői csapatot!

Természetesen nem mehetünk el azon felismerés mellett, hogy a komplexitáskezelés minősége és az újragondolásra való nyitottság, az amit az újító hölgyek esetében az innovativitásuk legfőbb kulcsának tekintünk. A tanulmányokban egyértelműen női erősségként említett multitasking, az egyidőben több feladatra fókuszáló megosztott munkavégzés, a komplexitás hatékony kezeléséhez vezet, mely az innovátor szemlélet megnyilvánulását mutatja. Mindezen erősségek és szemlélet együttesen, a Kreatív Intelligencia hatékony mozgósításának képességét feltételezik. „A komplex kihívások felismerése, a gyorsan, körültekintően, színes megoldó eszköztárral reagáló problémamegoldás a kiemelkedő hatékonysággal működő innovátor szemléletű vezetők készségtárában az alapkészlet része, nemtől függetlenül!”- Varga S.”

részlet az Újító Nők az innováció szolgálatában c. tanulmányból szerző: Varga Sylvia, a CreatiCity Kutató Intézet és Wanderlee Magyarország alapítója, CQ mentor.

Források kiemelve (mindegyike a szövegen belül megjelölve):

USPTO Office of the Chief Economist x Európai Bizottság, Európa Horizont program x Statista x WIPO (World Intellectual Property) x Európai Innovációs Tanács által (EIC) x Samantha Parkson x McKinsey/thecomittedinnovator

Szervezeti kreativitás, Kreatív Intelligencia, Innovátor Szemlélet,  Wellbeing, Rekreáció, Reboot, Longevity témában, valamint szemléletváltó workshop és coaching programokról is további cikkeket olvashat a Wanderlee Culture & Mindset Blog oldalán és a weboldalon. Kutatási és a kreatív szemléletváltást és tehetség menedzsmentet támogató témákról pedig a Creaticity Kutató Intézet partneri oldalán.

Amennyiben aktuális, egyéni innovativitás indexe érdekli, töltse ki a világon egyedülálló IM Snapshot, értékelő rendszer tesztjét és megkapja a részletes személyes 21 oldalas visszajelzését erősségei és fejlesztendő területinek meghatározó dimenzióiról! Ne felejtse az egyéni innovátor szemlélet fejleszthető! bővebben: https://wanderlee.hu/innovator-szemlelet/innovator-szemlelet-snapshot-meroeszkoz-teszt/

Kérdés esetén, várjuk érdeklődésüket emailben: vsylvia@wanderlee.com és csorgo@icloud.com címen.

 

Nézz rá, mennyire innovatív a gondolkodásod?

Készíts pillanatképet és ismerd meg az innovativitás indexed.

IM Snapshot – az Innovátor Szemlélet mérése, 

  • Innovator Mindset – Snapshot, egyedül álló kutatás alapú értékelő rendszer, aktuális pillanatkép
  • online TESZT + 21 oldalas személyes visszajelzéssel, az aktuális működésedről és fejlesztendő területekről.

kapcsolódó blog cikkek

 Böngésszen a Wanderlee Magyarország Szemlélet-váltók kora elnevezésű, folyamatosan bővülő ismeretbővítő cikkei között.

Az Innovátor szemlélet jelentősége
Az Innovátor szemlélet jelentősége

az Innovátor szemlélet jelentősége Dennis Stauffer írása #innovator #szemlélet #tudatosság #innováció #érték #ego #gondolkodásmód fókuszban a gondolkodásmód  Az innováció ösztönzésekor a legfontosabb szempont a gondolkodásmód – az innovációra törekvők gondolkodásmódja...

read more
Bevezetés az 5 ELEM elméletébe
Bevezetés az 5 ELEM elméletébe

bevezetés az 5 elem teóriába  5 perc olvasás, tudásbővítés    Öt ELEM, melyek egyensúlyba hozzák azon elemek erősségeit vagy gyengeségeit, melyekre hatással vannak. Minden ilyen természetű energiaáramlást összefoglaló néven ÉLETNEK hívunk.  Az Emberek a vonzás és...

read more
A kreatív ERŐ-d benned van!
A kreatív ERŐ-d benned van!

Te kiaknázod a legdinamikusabb belső energiaforrásod? A Kreatív Intelligenciád, CQ (Creative Intelligence), felfedezése, az egyéni innovatív működésed megismerése és erősítése, a kirobbanó fejlődésed katalizátora lehet! Az innovatív hatékonyságod fejleszthető és...

read more
Az EGO álarcai
Az EGO álarcai

az EGO álarcai Az álarc nélküli létezés nem egyszerű és melós. Az egónk egyértelműen jobban szeret irányítani , mint felébredni. Őszintén szembenézni minden reggel a tükörképemmel, felvállalni valós vonásaimat, érzelmeimet, azt jelenti hogy hiteles vagyok önmagam...

read more
Sétálj Velem
Sétálj Velem

Sétálj Velem  Önfelfedező séta TCM terapeutával    Fedezd fel a természetes FLOW forrásod, az 5 Elem rendszerében! Szeretem azt a kifejezést, hogy „sétáljunk egyet", ugyanis mozdulataink, beszédünk és arckifejezéseink már egy röpke séta alatt is képesek elárulni,...

read more