+36 30 8461368 vsylvia@wanderlee.com

bevezetés az 5 elem teóriába

 5 perc olvasás, tudásbővítés

 

 

Öt ELEM, melyek egyensúlyba hozzák azon elemek erősségeit vagy gyengeségeit, melyekre hatással vannak. Minden ilyen természetű energiaáramlást összefoglaló néven ÉLETNEK hívunk.  Az Emberek a vonzás és taszítás erőinek részét képezik. Ezen a dinamikus egyensúlyon belül természetes mintákhoz igazodnak. Véletlen egybeesés lenne, hogy társunk támogatja fejlődésünket vagy erőt merít ambícióinkból? Létezik, hogy egy szituáció megélhető fejlődést gátló élményként? Talán az a vesekő mégsem véletlenül alakult ki?

Csörgő Attila, TCM orvos, mediátor, NLP mester

5 elem jin

Az Emberek a vonzás és taszítás erőinek részét képezik. Ezen a dinamikus egyensúlyon belül természetes mintákhoz igazodnak. Véletlen egybeesés lenne, hogy társunk támogatja fejlődésünket vagy erőt merít ambícióinkból? Létezik, hogy egy szituáció megélhető fejlődést gátló élményként? Talán az a vesekő mégsem véletlenül alakult ki? Öt ELEM, melyek egyensúlyba hozzák azon elemek erősségeit vagy gyengeségeit, melyekre hatással vann ak. Minden ilyen természetű energiaáramlást összefoglaló néven ÉLETNEK hívunk.

Biztosan vannak az olvasók között, akik már olvastak vagy ismerik az 5 Elem teóriáját. A legtöbb cikk titokzatosságot von maga után, a természetet misztikusan ábrázolja. A tajvani mesteremnek volt egy reálisabb és érthetőbb változata. Arra is megtanított, hogyan kell az 5 Elem szemléletét gyakorlati és professzionális iránytűként alkalmazni. Szemléletemet két fő irány integrációja határozza meg. Korábbi tanulmányaim, a nyugati orvoslás, a TCM, a mikrobiológia, az NLP, a mediáció és a tudomány oldaláról látom a világot. Mindazonáltal az öt elem logikáját mindennap használom a gyakorlatomban, a személyes kapcsolataimban és a kertemben, hogy megértsem, miért teszem azt , amit teszek, vagy mi lesz a cselekvésem előre látható eredménye.

Két dolgot ki kell emelnem, egyrészt, örökké hálás vagyok a Sárga Császárnak orvosi kódexeiért, hogy gyakorlatban érthetővé tették az univerzum működését számomra. Másrészt, ma már bizakodóan tekintek előre az egészséges öregedést illetően, a Tai Chi és Qigong mestereimnek köszönhetően, akik megismertették velem az energiák áramlását testünkben. Bemutatták azt, hogyan szabályozhatom az anyagcserémet a QI mozgása által. Tehát, engedjék meg, hogy bemutassam a személyes megközelítésemet a témában.

AZ ÖT ELEM ELMÉLETÉNEK LÉNYEGE

Az Öt Elem története az Univerzumunkban fellelhető ÖT ENERGIAFÁZISSAL kezdődik.

A teória szerint ezek a külvilágban fellelhető TERMÉSZETESEN ELŐFORDULÓ MANIFESZTÁCIÓK VÍZ, FA, TŰZ, FÖLD és FÉM formájában jelennek meg, melyeknek mind egyedi energiájuk van, amit a kínaiak Chi-nek neveztek el. Ezen energiaformák egymásból keletkeznek, és egymás alkotói.

A VÍZ olyan tápanyagokkal látja el a FÁT, mely hozzájárul a növekedéséhez, s így a TŰZ égésének forrásául szolgálhat. A hátramaradt hamu a FÖLD anyagát képezi, mely idővel FÉMmé válik. A fém pedig vonzza a VIZet, mellyel beteljesedik a kölcsönös függőségi kör. Minden, ami mozgásban vagy fejlődésben van, ezt ciklikus növekedési mintát követi, és tényleg minden..

 

A második körforgásra a KONTROLL jellemző. A víz hatalmat gyakorol a tűz felett;túl sokkal kioltja, túl kevéssel káosznak enged utat. A tűz uralja a fémet. Túl sokkal megolvad a penge éle, míg túl kevésből szamuráj kard kovácsolható. A fém behódoltatja a fát. Túl kevés csak egy levelet vág le, míg túl sok keresztülhasítja a fát úgy, hogy az nem nő tovább. A fa kontrollálja a földet; túl sok mozgásképtelenné teszi a földet, hisz az erős gyökerek egyhelyben tartják. Ezzel ellentétben, túl kevés földcsuszamlást idéz elő. Az utolsó irányító elem a föld, mely alakkal és útvonallal ruházza fel a vizet. Nélküle a víz óceánná tágul; a föld beleszólásával viszont folyóként csobog útján. Ezen jelenségek hatalmas kiegyensúlyozó erővel rendelkeznek, két ellentétes körforgás figyelhető meg általuk. Öt elem, melyek egyensúlyba hozzák azon elemek erősségeit vagy gyengeségeit, melyekre hatással vannak. Minden ilyen természetű energiaáramlást összefoglaló néven ÉLETNEK hívunk.

 

Honnan ered az Öt ELEM teóriája?

element

DÖNTÉS ÉS ALKALMAZKODÁS

Az öt elem témája a “Döntés” szóra helyezi a hangsúlyt. Nem számít, hogy a Természet kényszerített-e ki egy bizonyos mintát vagy a múltbéli tapasztalatok alkottak-e egy adott modellt. A bolygó minden lakójának egyéni döntései vannak, amik hozzájárulnak testi-lelki egyensúlyuk kialakításához. Minden egészségügyi probléma, szakmai teljesítmény, sportbéli érdem vagy természetes jólét az adott helyzetekben hozott döntésektől függ.A legfontosabb szempont az, hogy MI alkalmazkodtunk azokhoz a döntésekhez.

 

EGYENSÚLY  ÉS TRANSZFORMÁCIÓ

Újraindító, vagy „Reboot” programjaink is ezen alapvetésből indulnak. Egyensúlyunk megteremtése közben változtathatunk is azon. Az öt elem elmélete hasonló az univerzum működésének rögzült digitális kifejezéséhez. Önálló szerkezettel van felruházva, és annak megfelelően áramlik. Ezzel szemben mi, Emberek, vagy általánosságban véve az Élet, a digitális rendszert használó analóg alkotórészek vagyunk. Az Emberek, és talán még néhány más faj egy extra tulajdonsággal is rendelkeznek –ez az irányváltás képessége, melyet tanulásnak nevezünk. A digitális egyensúly dinamikus, és mi képesek vagyunk a mintázatok között váltani. Jobb esetben a siker felé, rosszabb esetben a gyenge teljesítmény vagy betegség felé. A változást nem erőltetett menetként kell elképzelni, hanem inkább egy természetes átmenetként, úgy, ahogy a TaiChi vagy Qigong mozdulatai is szelíden követik egymást; a változás igazodik a különféle mintákhoz, és ezzel gyakorol hatást személyes és molekuláris létünkre.

Így néz ki mindez egy ábrán:

A kis fekete-fehér pontok ellentétes erőket jelentenek, melyek változást indítanak el egyik fázisból a másik felé. Eredetileg és filozófiailag ez azt jelentette, hogy a fázisok csúcspontjáról indul a következő ciklus. Minden Negyednek szimbolikus neve van, melyek a négy évszakot és a nap egyes időszakait jelképezik, illetve négy elemet szimbolizálnak az ötből. Az ötödik elem a két pontban rejlik, ami a változást tükrözi.

Képletesen, a ciklus a Víz elemével indult

  • A Víz a teljes yin eleme
  • A Fa a növekvő yang eleme
  • A Tűz a teljes yang eleme
  • A Fém a növekvő yin eleme
  • A Föld a Változás eleme. Enélkül semmi sem működne. A mellékelt ábrán a két pontban jelenik meg, majd később felvette végleges helyzetét a tűz és fém között.

Az előbbi teória hamar értelmet nyert. Azonban a világ öt kategóriába történő besorolása több mint 300 év aprólékos megfigyelési képességének gyümölcse. Nagyjából ennyi ideig tartott a Biblia megírása is. Hasonló hatással is bírt. Változást gyakorolt gondolkodásmódunkra, és egy olyan mozgalmat indított, mely még a mai tudományos és technológiai világunkban is megállja a helyét. Valójában, logikus választ ad mindarra, amire a Kvantumfizika képtelen.

RENDSZER ÉS ÖSSZEFÜGGÉS

Miért tartom fontosnak ezt a rövid ismertetőt?

Azért, mert elmagyarázza a befolyás és hatás közti kapcsolatot. A világ természeti szabályokra épült. Ettől MI sem különbözünk. Ezen rendszerből fejlődtünk ki. Amint megértjük azt az összefüggést, hogy befolyásunk hogyan fejti ki hatását valahol máshol a világban, megértjük az általa előidézett változásokat is. Következésképp, a dolgok kiszámíthatóvá válnak. A legtöbb vezető, sportoló vagy sikertörténet egy közös tulajdonságon osztozik. Értik azt, hogy a Kiszámíthatóság egy erőteljes eszköz.

HOGYAN KAPCSOLÓDIK AZ ÖT ELEM TANA AZ ÜZLETI ÉLETHEZ?

Végtére is minden szinten kapcsolódik, hiszen térképet ad gondolkodásunkhoz és kifejezésmódunkhoz, motivációs mintáinkhoz, vagy épp a korlátolt energiaáramlásból eredő motivációhiányhoz.

MIÉRT NEM ÉRDEMES MISZTIFIKÁLNOM AZ ÖT ELEMET?

Azért, mert az elméletet eszközként kell használni, nem pedig az önzetlenségre vagy öngyógyításra inspiráló könyvek spirituális forrásaként. Az öt elem természetesen ezen elvet is felöleli, azonban ennél jócskán többről szól.

A teória kétféleképp alkalmazható:

Iránytű gyanánt, mely a társadalmi vagy üzleti kapcsolatok befolyásolásában segít, és
Mentális folyamatábra gyanánt, mely azt ábrázolja, hogy a tetteid milyen hatással voltak arra a helyzetre, amire eleve hatni szerettél volna.

A végső ábra kissé bonyolultabb. Bőven van mit rajta elemezni. Nagyjából 2000 évvel ezelőtt, számos földbirtokost ugyanazon gondolat foglalkoztatott. Limitált erőforrásokkal rendelkeztek, raktáraik pedig roskadásig voltak rizzsel, amit a megfelelő időben a megfelelő módszerrel kellett elvetni a terméshozam maximalizálása érdekében. Másodsorban, a virágzó és fenntartható társadalom megteremtése is központi kérdéssé nőtte ki magát. Az öt elem tana választ adott a bizonytalanságokra, s gyümölcsöző dinasztiákat épített. Számunkra ugyancsak beválhat, s általa fenntartható kapcsolatokra, valamint hosszú és sikeres életre tehetünk szert.

A Víz visszafogott, érzelmes, intuícióban gazdag, érzékenysége varázslatos

A Fa erős, rugalmas, az idealizmust, együttműködést és nagylelkűséget élteti

A Tűz dinamikus, aktív, kifejező, impulzív és szenvedélyes

A Föld megalapozó és összekötő erővel bír, felelősségteljes, tápláló, gondoskodó

A Fém vezető, közvetítő, irányító, ambíciózus és erőteljes

“Mindezen tulajdonságokkal megáldva születünk, néhányukat azonban bizonyos emberek jobban ki tudják használni, így jön létre egy több ezer személyiségnek otthont adó világ.”

Az élet eközben dinamikus, s alakjában napról-napra változó. Életünk és próbálkozásaink mind attól függnek, hogyan viszonyulunk a változásaihoz.

Csörgő Attila, TCM orvos, mediátor, NLP mester

 apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

5 elem

Kapcsolódó blogcikkeink

Sétálj Velem

Sétálj Velem  Önfelfedező séta TCM terapeutával    Fedezd fel a természetes FLOW forrásod, az 5 Elem rendszerében! Szeretem azt a kifejezést, hogy „sétáljunk egyet", ugyanis mozdulataink, beszédünk és arckifejezéseink már egy röpke séta alatt is képesek elárulni,...

Miért Most? Miért Én? Elemi gondolatok

Az 5 természeti Elemből álló ciklus keleti gyógyászatban is alkalmazott elméletének megismerésével, nemcsak észrevehetjük, hol akadtunk el, hanem ami még előremutatóbb, olyan eszközöket is megtanulunk alkalmazni, amelyek beindítják az egészséges az áramlást. #öngyógyítás #selfhealing #selfcare #traditionalmedicine #energia

Árulkodó testek

a testünk sosem hazudik. mit árul el a mozgásunk, a testünk a tradicionális terapeuta számára?